Wat je moet weten over het elektronisch patiëntendossier

Casper Doorn
Casper Doorn
5 april 2022

Zorgverleners zijn verplicht een medisch dossier aan te leggen over de behandeling van hun patiënten. Lange tijd gebeurde dit op papier, maar sinds enkele jaren zijn deze papieren dossiers volledig vervangen door het elektronisch patiëntendossier (EPD). De patiënt kan daardoor, op ieder wenselijk moment, diens medische gegevens inzien. In dit artikel lees je wat het elektronisch patiëntendossier precies inhoudt.

  1. Wat is het elektronisch patiëntendossier?

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een praktijksoftware waar zorgprofessionals van zowel ziekenhuizen als de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) alle medische gegevens van patiënten in opslaan en verwerken. Het elektronisch patiëntendossier biedt op die manier een veilig, nauwkeurig en transparant overzicht van medische gegevens, zowel voor de patiënt als diens zorgverleners.

  • Wie heeft er inzicht in het elektronisch patiëntendossier?

Deze medische gegevens kunnen worden ingezien door de patiënt zelf en diens zorgverleners. Het betreft enkel zorgverleners die op dat moment een behandelrelatie met de patiënt hebben. Elke handeling die wordt verricht in het elektronisch patiëntendossier geregistreerd. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen hebben géén inzicht in het elektronisch patiëntendossier.

  • Hoe krijg ik toegang tot het elektronisch patiëntendossier?

Inzicht in het elektronisch patiëntendossier kan op verschillende manier verkregen worden.

  • Patiëntenportaal: Bij een patiëntenportaal logt de patiënt in op het portaal van één bepaalde zorginstelling. Deze informatie in gedetailleerd.
  • Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): Dit is een website of applicatie, waarmee een patiënt toegang heeft tot gezondheidsgegevens van alle zorgverleners. Deze informatie is dikwijls algemeen. Voor gedetailleerde informatie dient de patiënt een verzoek in te dienen.
  • Wat is het verschil met het elektronisch cliëntendossier?

Binnen de zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘cure’ en ‘care’ zorginstellingen.

  • Zorginstellingen die vallen onder ‘cure’ hebben als doel genezing en herstel. Het gaat in dit geval om ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt gesproken over ‘patiënten’. Zij maken gebruik van het elektronisch patiëntendossier.
  • Zorginstellingen die vallen onder ‘care’ hebben als doel fysieke en mentale klachten te beperken. Het gaat hier o.a. om verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en psychologische zorginstellingen. Daar wordt gesproken over ‘cliënten’. Zij kunnen gebruik maken van het elektronisch cliëntendossier om inzicht te verkrijgen in behandel- en begeleidingsgegevens.
Lees ook:  Fit oud worden

Meer nieuws